Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Open Data

Mirë se erdhët në portalin e të dhënave të hapura të Bashkisë Kurbin

Open Data Kurbin është një portal falas dhe i hapur për ndarjen e të dhënave, ku çdokush mund të ketë akses në të dhënat në lidhje me qytetin. Pavarësisht nëse jeni qytetar, pronar biznesi, studiues apo zhvillues, faqja ofron mbi 15 grupe të dhënash për t’ju ndihmuar të kuptoni qytetin dhe të zhvilloni zgjidhje për problemet e Kurbinit. Ju lutemi, hidhni një sy përreth dhe na tregoni se çfarë mendoni.

Të dhëna të përgjithshme

Programi i Transparencës

Programi model i transparencës për Njësitë e Vetqeverisjes Vendore

Plani i përgjithshëm vendor

Një bazë të dhënash që përfshin planet zhvillimore të qytetit të Kurbinit sipas ndarjeve administrative.

Biznesi dhe Ekonomia

Përmbledh të dhëna dhe hulumtime për biznesin të ndara sipas njesive administrative dhe për ekonominë në tërësi.

Administrata e Bashkisë Kurbin

Informacion mbi strukturat, organizimin e administratës së Bashkisë