Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Këndi i BE

Këndi i BE-së është krijuar me mbështetjen e projektit “Bashkitë për në Evropë”, i cili financohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Qëllimi i Këndit të BE-së, si pjesë e  Njësisë së Integrimit Evropian në bashki, është të sigurojë informacion në lidhje me BE, institucionet dhe politikat e saj, procesin e Integrimit Evropian të Shqipërisë në BE, si dhe fondet e programet e Bashkimit Evropian të vlefshme për bashkitë , institucionet vendore, grupet e shoqërisë civile dhe qytetarët.  

Këndi i BE-së disponon një sërë materialesh informuese  në lidhje me BE-në. Të gjitha materialet ofrohen falas. Botimet elektronike mund të merren përmes postës elektronike ose të shkarkohen nga faqja e internetit www.bpe.al .  

Ju mund të drejtoni pyetjet tuaja duke ardhur personalisht, nëpërmjet postës elektronike apo letrave. Ne u përgjigjemi brenda 48 orëve gjatë ditëve të javës. Në ndonjë rast, mund t’ju drejtojmë pranë autoritetit përkatës në Shqipëri. 

Si funksionon Bashkimi Evropian

buxheti me pjesëmarrje mund të sjellë përfitimet e mëposhtme për qytetarët

manual informues për rolin e qeverisjes lokale në proçesin e integrimit evropian të shqipërisë

qeveria vendore në nivelin evropian dhe atë shqiptar