Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Emër, Mbiemër: Fabjan Rrema
Email: fabjan.rrema3@outlook.it

Email:bashkiakurbin@gmail.com
Bashkia Kurbin, Lagjja “nr3”, Sheshi “Rruga:Lac-Milot Nr. 138;4701 Kurbin

Orari: E hënë – e enjte, 08:00 – 16:00